Investor tar tydligt avstånd från andemeningen i Dagens Industris ledare

2021-12-07 09:00

(Comment in Swedish on editorial in DI)

1. Att fokusera på eller efterforska ”börd” i samband med rekrytering är helt främmande för oss. Inget vi gör. 

2. Vår mångfalds- och inkluderingsplan gäller oss som företag, inte våra portföljbolag. 

3. Ingen motsättning mellan kompetens och mångfald, tvärtom. 

Vi läser PM Nilssons ledare i Dagens Industri (25 oktober 2021) med stor förvåning och där det beskrivs att: ”Investor bestämt sig för att börja fråga både sina anställda och blivande anställda om deras börd…. Som chef i ett företag som ägs av Investor och har personalansvar ska man inte leta efter rätt individ utan att ta hänsyn till kön, könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp, sexualitet eller ålder.” Det stämmer inte.

Så vad står vi för? Och är mångfalds- och inkluderingsdokument bara ord? Precis som PM Nilsson skriver har Wallenbergföretagen vuxit med hjälp av meritokrati och svensk social rotation och i detta sammanhang har vi velat förtydliga att det också inkluderar att vi har en stark tro på att olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter är av godo för att framgångsrikt leda en verksamhet i en komplex värld. Det är det vi driver inom Investor och i förhållande till de bolag vi är engagerade i. Mångfald och inkludering står inte på något vis i kontrast till att rekrytera topptalanger och personer med relevanta erfarenheter och kompetenser.

Börd definieras av SAOL som ”släktmässigt ursprung med tanke på föräldrars (el. förfäders) nationalitet, bostadsort, samhällsställning eller dylikt”. Att fokusera på eller efterforska ”börd” i samband med rekrytering är helt främmande för oss. Investor tar tydligt avstånd från diskriminering pga etnicitet, sexuell läggning, kön osv. Vi tror på inkludering, att medarbetare känner sig lyssnade på och är trygga med att uttrycka åsikter, idéer och komma med konstruktiva förslag. Vi mäter inte eller följer självfallet inte upp individers sexuella läggning, etnicitet, religiösa övertygelse eller dylikt. Däremot har vi mål om att per 2030 ha en jämn könsbalans (40/60) utifrån ett portföljperspektiv på styrelse- och ledningsnivå som del av våra hållbarhetsmål.

Som sagt, vi prioriterar kompetens och just därför, är vi varma anhängare av mångfald utifrån att grupper som karaktäriseras av olika perspektiv och erfarenheter bidrar till bättre beslut och därmed starkare och mer konkurrenskraftiga företag. Det är det som vi också har försökt att beskriva i vår mångfalds- och inkluderingsplan.

We create value for people and society by building strong and sustainable businesses

Interim Report January-June 2023

Watch the webcast here

Annual Report 2022

Read here

Investor B

214.90

-1.08 %

Shareholders