Årsstämma 2022

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 3 maj 2022.

Ärenden och frågor

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Investor. Förslag ska ha inkommit till Investor senast den 15 mars 2022.

Investor AB
Att: Styrelseordföranden
Arsenalsgatan 8c
103 32 Stockholm
investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.

Investor AB
Att: Valberedningen
Arsenalsgatan 8c
103 32 Stockholm
valberedning@investorab.com

Vi välkomnar frågor till Investor via investorAGM@investorab.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

220,45

3,38 %

Aktieägare