Årsstämma 2023

Investor AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 3 maj 2023 kl. 15:00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm. Anmälan till årsstämman kan göras från och med den 24 mars 2023.

Ärenden och frågor

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Investor. Förslag ska ha inkommit till Investor senast den 15 mars 2023.

Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm
investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2023.

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm
valberedning@investorab.com

 

Vi välkomnar frågor till Investor via investorAGM@investorab.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Q4 Rapport 2022

Mer information här

Investor B

206,30

-1,86 %

Aktieägare