Rankning

Öppenhet är grundläggande för att driva hållbarhet. Här vill vi visa våra intressenter hur Investor värderas och granskas inom olika hållbarhetsområden.

CDP - Climate Change Score

Investor synliggör sina klimatförändringar genom CDP, en global ideell organisation som driver världens ledande miljöinformationsplattform. CDP driver på företag och regeringar att minska sina utsläpp av växthusgaser, skydda vattenresurser och skydda skogarna. Över 13 000 företag med över 64 % av det globala börsvärdet synliggjorde miljödata genom CDP 2021. Detta är utöver de över 1 100 städer, stater och regioner som synliggjort, vilket gör CDP:s plattform till en av de rikaste informationskällorna globalt om hur företag och regeringar driver på miljöförändringar. Läs om vårt CDP-resultat här.

"Det vetenskapliga samförståndet om behovet av brådskande åtgärder mot klimatförändringar har aldrig varit tydligare. Och ambitionen detta årtionde kommer att avgöra hur väl vi kan skydda våra naturresurser och undvika de värsta effekterna av globala klimatförändringar. Eftersom policy- och företagsintressenter fortsätter att utveckla strategier för miljöskydd och en koldioxidsnål övergång, kommer tillgången på tillförlitlig och jämförbar data att förbli avgörande. Genom att synliggöra till CDP 2021 har Investor visat ett engagemang för företagens miljötransparens och gjort ett viktigt bidrag till en ekonomi som fungerar för både människor och planet.” David Lammers, biträdande direktör Corporate Engagement, CDP Europe

Läs mer här 

FTSE4Good Index Series Index Status - Constituent of the FTSE4Good Index Series

The FTSE4 Good Index Series är ett marknadsledande verktyg för investerare som vill investera i företag som uppvisar god hållbarhetspraxis. 

Läs mer här 

MSCI - ESG Rating A 

Ett MSCI ESG-betyg är utformat för att mäta ett företags motståndskraft mot långsiktiga, industriella materiella miljö-, sociala och styrningsrisker (ESG). MSCI ESG Rating använder en regelbaserad metod för att identifiera branschledare och eftersläpande utifrån deras exponering för ESG-risker och hur väl de hanterar dessa risker i förhållande till andra.

Läs hela rapporten här 

Sustainalytics ESG Risk Rating - Negligible Risk 8.2 

Sustainalytics ESG-riskbetyg mäter ett företags exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur väl ett företag hanterar dessa risker. Detta flerdimensionella sätt att mäta ESG-risk kombinerar begreppen förvaltning och exponering för att komma fram till en absolut bedömning av ESG-risk.

 

 

Läs hela rapporten här 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete