FN:s hållbarhetsmål

Investor stödjer FN:s hållbarhetsmål. Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande samarbete mellan det civila samhället, akademin och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål. Den privata sektorns roll är avgörande för att bidra med innovativa lösningar. Vi är stolta över att majoriteten av våra portföljbolag bidrar till FN:s hållbarhetsmål. 74% av våra företag arbetar med FN:s hållbarhetsmål. 

Läs hur vi och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Investor samarbetar tillsammans andra svenska investerare för att dela kunskap. Vi är till exempel involverade i Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) i syfte att utveckla effektivare resultatindikatorer och processer för att mäta utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål. Läs mer här.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
ABB bidrar till att uppnå klimatmålen med deras banbrytande teknologier. Ett exempel är transformatorer till en vindkraftpark i Nordsjön. Den andra fasen av den enorma vindkraftparken Borssele byggs 22 kilometer utanför Nederländernas kust. En av de kritiska komponenterna till vindkraftparken är den innovativa krafttransformator WindSTAR som möjliggör en ny generation av kraftfulla offshorebaserade vindturbiner. Detta minskar väsentligt förlusterna och ökar effektiviteten. Läs mer här.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Electrolux strävar efter att erbjuda resurseffektiva produkter, som tillverkas på ett hållbart sätt, till så många som möjligt. De har satt klimatmål i linje med det forskningen har kommit fram till krävs för att nå Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 1.5° C. Electrolux kommer med deras ambitiösa mål kommer förhindra att miljontals ton växthusgaser släpps ut i atmosfären. Läs mer här.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SEB en av de största aktörerna inom mikrofinansiering i Europa. De hanterar sex mikrolånefonder med ett sammanlagd värde av cirka 7 miljarder kronor och når mer än 23 miljoner entreprenörer i cirka 50 utvecklingsländer. Tillgång till finansiella tjänster och produkter möjliggör tillväxt av små och medelstora företag och främjar skapande av bidrar till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Därmed kan fattigdom minskas och öka ekonomiska möjligheter och välstånd över tid. Läs mer här.

Mål 5: Jämställdhet
Som en del av AstraZenecas arbete för ökad mångfald och inkludering har de genomfört olika initiativ över hela världen, till exempel nätverk för kvinnor, utbildning i unconscious bias och tillsatt resursgrupper. AstraZeneca stödjer mentorskapsrelationer genom mentorskapsprogram för framstående talanger med seniora kvinnliga chefer. År 2018 var andelen män och kvinnor 50% av den globala arbetskraften, 44,6% kvinnor bland de ledande befattningarna och 42% av styrelsen. Läs mer här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare