Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet SDG 5.5 - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Varför: Som norra Europas största investmentbolag och därmed också en mycket stor ägare, har vi stor möjlighet att påverka och bidra till jämställdhet och kvinnors deltagande i beslutsfattandet. På Investor är vi övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

Vad vi gör: Vi uppmuntrat och förväntar oss att våra företag investerar i kompetensutveckling, främjar mångfald och inkludering och kan säkerställa icke-diskriminering liksom en säker och hälsosam arbetsmiljö. 2020 satte vi långsiktiga mål för att öka den underrepresenterade könsrepresentationen i styrelser och ledningsgrupper i våra företag till en förhållande 40/60 till 2030. Ett år efter att målet infördes ökade representationen på styrelsenivå från 25 % till 30%. 2020 deltog Investor också i SISD: s arbetsgrupp för jämställdhet som bland annat genomförde en undersökning om hur institutionella investerare arbetar med mål för att främja jämställdhet.

Ett exempel: Jämställdhet

Som en del av AstraZenecas arbete för ökad mångfald och inkludering har de genomfört olika initiativ över hela världen, till exempel nätverk för kvinnor, utbildning i unconscious bias och tillsatt resursgrupper. AstraZeneca stödjer mentorskapsrelationer genom mentorskapsprogram för framstående talanger med seniora kvinnliga chefer. År 2020 var andelen män och kvinnor 50,5% av den globala arbetskraften, 46,9% kvinnor bland de ledande befattningarna och 33% av ledningsgruppen.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Utdelning

Lär mer om andra utbetalningen här

Q3 Rapport 2022

Läs här

Investor B

193,20

-0,37 %

Aktieägare