Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt SDG 8.2 -  Främja produktivitet genom teknisk innovation

Varför: Investeringar i forskning och utveckling är viktigt för att framtidssäkra våra företags långsiktiga konkurrenskraft. Investor engagerar sig i företag som är ledande inom sina branscher. Vi fokuserar kontinuerligt på deras teknologiska position och strategi för forskning och utveckling av nya innovativa produkter som stöttar den eknomiska tillväxten. 

Vad vi gör: Våra företags framtida framgång är beroende av deras förmåga att driva förändringar och att investera långsiktigt i nya lösningar som är mer resurseffektiva och som möter kundernas behov. Vi följer upp företagens investeringar och under 2020 uppgick totala forskning och  utvecklingskostnader i våra företag till 122 mdr kronor.

Under 2020 engagerade Investor sig i bland annat Sommarspåret, ett program som gjorde det möjligt för tonåringar att få arbetserfarenhet under sommaren trots en svår arbetsmarknad. Sommarspåret var en del av Skills Shift Initiative och inom detta initiativ bidrog Investor också till att hotellanställda omskolades till att stödja äldreomsorgspersonal.

Ett exempel: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SEB en av de största aktörerna inom mikrofinansiering i Europa. De hanterar sex mikrolånefonder med ett sammanlagd värde av cirka 9 miljarder kronor och når mer än 25 miljoner entreprenörer i 59 länder. Tillgång till finansiella tjänster och produkter möjliggör tillväxt av små och medelstora företag och främjar skapande av bidrar till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Därmed kan fattigdom minskas och öka ekonomiska möjligheter och välstånd över tid. 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Q4 Rapport 2022

Mer information här

Investor B

206,30

-1,86 %

Aktieägare