Innovation och forskning

Investeringar i innovation är en avgörande faktor för utveckling av hållbara och effektivare produkter och tjänster.

Ansvarsfull ägare

Som en engagerad och långsiktig ägare vill vi verka så att våra företag kan investera och innovera. Företagens framtida framgång är beroende av deras förmåga att driva förändring och att investera i nya lösningar som är mer resurseffektiva och som möter kundernas behov inte bara idag utan även i morgon. Vi är övertygade om att detta är avgörande för långsiktigt värdeskapande och därmed skapar värde för samhället i stort liksom vår planet. 

Status 2018

  • FoU / Omsättning: Noterade bolag 10,4% (10,3%)
  • FoU / Omsättning: Patricia Industries * 2,78% (2,75%)

* Exkl. Aleris, Grand, Vectura, Sarnova och Tre Skandinavien

Ansvarsfullt företag

Som en engagerad och långsiktig ägare av högkvalitativa bolag kan vi betala utdelning till våra ägare. Investor är via vår huvudägare, Wallenbergstiftelserna, en del av ett unikt ekosystem. Wallenbergstiftelsernas syfte är att verka landsgagneligt för Sverige genom att finansiera forskning och forskningsprojekt. Sedan 1917 har man donerat över 33 miljarder kronor. 2018 delade Investor ut 2,1 miljarder kronor till Wallenbergstiftelserna.

Status 2018

  • 23% av vår totala utdelning (cirka 2,1 Mdr kronor) distribuerades till Wallenbergstiftelserna, vars syfte är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige

Läs mer om ekosystemet och stiftelserna på www.wallenberg.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare