Klimat & resurseffektivitet

Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten.

Ansvarsfull ägare

Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att motverka deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030. 

Investors 2030 mål:

  • Att minska CO2e utsläpp från den totala portföljen med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (portföljbolagens scope 1 och 2 utsläpp).
  • Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster eller värdekedjor (portföljbolagens Scope 3 utsläpp).

Som en engagerad och långsiktig ägare vill vi verka så att våra företag kan investera och innovera. Företagens framtida framgång är beroende av deras förmåga att driva förändring och att investera i nya lösningar som är mer resurseffektiva och som möter kundernas behov inte bara idag utan även i morgon. Vi är övertygade om att detta är avgörande för långsiktigt värdeskapande och därmed skapar värde för samhället i stort liksom vår planet. Vi följer upp våra portföljbolag årligen avseende avfall, vattenförbrukning och koldioxidutsläpp. Vi uppmuntrar våra företag att sätta mål kopplade till resurseffektivitet.

Status 2020

43%

av våra företag har reduktionsmål för scope 3 utsläpp

40%

växthusgasutsläpp från våra företag har minskat med 40% jämfört med 2016

57%

av våra företag har mål rörande resurseffektivitet

Ansvarsfullt företag

Även om Investors direkta miljöpåverkan är begränsad, vill vi vidta åtgärder för att minska vårt negativa avtryck och koldioxidutsläpp. Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030.

Investors 2030 mål:

  • Att minska Investor CO2e utsläpp med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (Investors Scope 1 och Scope 2 utsläpp).

Växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 för Investor AB uppgick till 88 ton 2020, en minskning med 26 procent jämfört med 2016. För att nå målet kommer Investor minska utsläppen från vår energiförbrukning och företagets bilar. Investor har också mål att minska utsläppen från vår värdekedja, våra portföljbolag (läs mer under Ansvarsfull ägare). Investor mäter och analyserar växthusgasutsläpp på årsbasis vilket ger oss bättre möjlighet att minska våra direkta och indirekta påverkan. Investor rapporterar koldioxidutsläppen till CDP. 

Status 2020

-26%

växthusgasutsläpp från vår egen verksamhet (scope 1 och 2) har minskat jämfört med 2016

100%

förnybar el i vårt huvudkontor i Stockholm

B

Investor har betyg över genomsnitt i CDP klimatutvärdering

FN:s hållbarhetsmål

Ta reda på hur Investor och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Kvartalsrapport Q2 2021 - Torsdag 15 juli, 15.00 CEST

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

213,40

-0,79 %

Aktieägare