Kontakt Hållbarhet

Viveka Hirdman-Ryrberg 

Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet

Mobil:+46 70 550 3500

E-post:viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com

 

Sofia Jonsson 

Sustainability Manager

Telefon:+46 8 614 2183

E-post:sofia.jonsson@investorab.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Investordialogen - ett samtal om året 2020 och vad som är fokus framåt

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

195,90

0,54 %

Aktieägare