Människor och samhällen

Vi vill bidra till en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt, samtidigt som goda arbetsvillkor upprätthålls.

 

Ansvarsfull ägare

Vi är övertygade om att individer med olika tänkande, perspektiv och erfarenheter gör skillnad. Därför ägnar vi mycket tid åt att identifiera och utveckla talanger så att vi kan säkerställa att de bästa individerna utses till styrelserna och ledningarna i våra bolag. Vi uppmuntrat och förväntar oss att våra företag investerar i kompetensutveckling, främjar mångfald och inkludering och kan säkerställa, icke-diskriminering liksom en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Status 2018

  • 500.000 anställda
  • Mångfald Styrelse: I Noterade bolag är andelen kvinnor 35%. I portföljen uppgår andelen kvinnor till 25%, medelåldern är 53 och det är 16 nationaliteter representerade.
  • Mångfald Ledningsgrupp: Andelen kvinnor i portföljen uppgår till 24%, medelåldern är 51 och det är 22 nationaliteter representerade.
  • 100% av våra företag har en implementerad uppförandekod
  • 96% av våra företag mäter medarbetarnöjdhet regelbundet

 

Ansvarsfullt företag

Som arbetsgivare fokuserar Investor på att erbjuda en öppen och inkluderande arbetsmiljö där etiskt agerande och respekt för varje individ är avgörande. Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi tror att mångfald och inkludering, där vi tar vara på hela den tillgängliga talangbasen, bygger starka och mer dynamiska team. Vår organisation är väl diversifierad när det gäller ålder, kön och expertis.

Vi investerar för att säkerställa att våra medarbetare kan utvecklas över tid. Våra medarbetares kompetensutveckling sker främst genom lärande i vardagen. Vi erbjuder även olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Detta inkluderar externa utbildningar, såsom ledarskaps- och mentorprogram och jobbrotationer till portföljbolagen. Vi genomför uppföljnings- och utvecklingssamtal med det övergripande målet att främja en miljö där våra medarbetare kontinuerligt kan växa och utvecklas under hela karriären och nå sin fulla potential. Genom medarbetarundersökningar följer vi upp medarbetarengagemang och motivation.

Investor strävar efter att vara en bra företagsmedborgare och använder våra sponsoraktiviteter som ett sätt att kombinera affärsrelaterade åtaganden med vårt samhällsansvar. Våra prioriterade områden är ungdomar, utbildning och entreprenörskap. Investor stödjer flera organisationer som bidrar till samhällsutveckling och entreprenörskap, som IVA, SNS, Forum för Välfärd, Handelskammare, Business Challenge och Ung Företagsamhet.

Status 2018

  • 92 anställda
  • 50% Lika andel av män och kvinnor i bolaget. Medelåldern är 43 år.
  • 50% Lika andel av män och kvinnor i den utökade ledningsgruppen. Medelåldern är 48.
  • 40% Andel kvinnor i styrelsen. Medelåldern är 63 år.
  • 97% av våra anställda är stolta över att arbeta på Investor

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare