Miljö och klimat

Vi på Investor arbetar för att minska vår miljöpåverkan och vi förväntar oss att våra företag ska ha en proaktiv och affärsinriktad hållbarhetsstrategi.

Ansvarsfull ägare

Det globala näringslivet har en viktig och drivande roll för att bidra till en mer hållbar värld; en roll som har blivit allt tydligare efter antagandet av Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi förväntar oss och stödjer att våra företag ska ha en proaktiv och affärsinriktad hållbarhetsstrategi  Vi uppmuntrar våra företag att investera i innovation och utveckla produkter som bidrar positivt till miljön. Vi följer upp våra portföljbolag årligen avseende avfall, vattenförbrukning och koldioxidutsläpp. Vi mäter och följer både direkta och indirekta koldioxidutsläpp och vi uppmuntrar våra företag att sätta mätbara mål.

Investor har ett hållbarhetsnätverk med företagens hållbarhetschefer för att skapa ett forum för att dela erfarenheter och kunskap. Nätverket träffas tre till fyra gånger per år för att diskutera olika möjligheter eller utmaningar relaterade till hållbarhet. I början av 2019 hade Investor inom ramen för nätverket en workshop om finansiell rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter.

Status 2018

  • 75% av våra Noterade bolag rapporterar koldioxidutsläpp till CDP
  • 42% av våra Noterade bolag har koldioxidmål i linje med Parisavtalet
  • 2,00 ton CO2e/Mkr koldioxidutsläpp från företagen i förhållande till omsättning

Koldioxidutsläpp från våra företag (absoluta siffror för scope 1 och 2) har minskat
med 20% jämfört med 2016.

 

Ansvarsfullt företag

Även om Investors direkta miljöpåverkan är begränsad, vill vi vidta åtgärder för att minska vårt negativa avtryck och koldioxidutsläpp. Det gör vi genom att exempelvis öka användningen av förnybar energi i våra kontor, hantera avfall på ett miljövänligt sätt och genom att prioritera miljövänliga resealternativ.

Investor mäter och analyserar växthusgasutsläpp på årsbasis vilket ger oss bättre möjlighet att minska våra direkta och indirekta påverkan. Investor rapporterar koldioxidutsläppen till CDP. Våra affärsresor är den största källan till våra egna utsläpp. Vi kompenserar för växthusgasutsläppen från flygresor.

Status 2018

  • 100% förnybar el i vårt huvudkontor i Stockholm
  • 688 ton CO2e Investors koldioxidutsläpp (scope 1-3 exkl. portföljbolag)

FN:s hållbarhetsmål

Ta reda på hur Investor och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare