Rankning

Öppenhet är grundläggande för att driva hållbarhet. Här vill vi visa våra intressenter hur Investor värderas och granskas inom olika hållbarhetsområden.

CDP - Climate Change Score

Läs mer här 

FTSE4Good Index Series Index Status - Constituent of the FTSE4Good Index Series

Läs mer här 

ISS ESG - ESG Corporate Rating - Rating C+ and Very High Transparency Level

Läs hela rapporten här

MSCI - ESG Rating A 

Läs hela rapporten här 

Sustainalytics ESG Risk Rating - Negligible Risk 8.6 

Läs hela rapporten här 

Denys Nevozhai Rrnbmipmtzy Unsplash

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång

Läs om våra mål här

Investor B

194,34

0,85 %

Aktieägare