Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, och vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vårt förtroende och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som finns beskrivna i vår uppförandekod. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot vår uppförandekod. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och rapporten kan skickas på lokalt språk. Rapporterna hanteras konfidentiellt av juridiska avdelningen på Investor.

För mer information och lämna en rapport här

Rapporter 2019

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare