Rapporter 2018

Under året mottog Investor tre rapporter, varav en var personalrelaterad och två var relaterade till händelser i våra portföljbolag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

509,60

-0,86 %

Aktieägare