Rapporter 2019

Under 2019 mottog Investor fyra rapporter, varav en var personalrelaterad och tre rapporter var relaterade till händelser i våra portföljbolag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Inför Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Publiceras 17 juni

Investor B

501,00

0,00 %

Aktieägare