Rapporter 2019

Under 2019 mottog Investor fyra rapporter, varav en var personalrelaterad och tre rapporter var relaterade till händelser i våra portföljbolag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kvartalsrapport - Webcast

Till webcast

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

537,00

0,26 %

Aktieägare