Rapporter 2019

Under 2019 mottog Investor fyra rapporter, varav en var personalrelaterad och tre rapporter var relaterade till händelser i våra portföljbolag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Webbsändning Delårsrapport Jan-Juni 2020

Webbsändning

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

536,20

-1,14 %

Aktieägare