Rapporter 2022

Under 2022 mottog Investor 7 (5) rapporter till visselblåsningsfunktionen, majoriteten var relaterade till frågor och problem i våra portföljföretag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats enligt etablerade utredningsrutiner.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare