Rapporter 2022

Under 2022 mottog Investor 7 (5) rapporter till visselblåsningsfunktionen, majoriteten var relaterade till frågor och problem i våra portföljföretag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats enligt etablerade utredningsrutiner.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

206,05

0,68 %

Aktieägare