Rapporter 2022

Under 2022 mottog Investor 7 (5) rapporter till visselblåsningsfunktionen, majoriteten var relaterade till frågor och problem i våra portföljföretag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats enligt etablerade utredningsrutiner.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare