Aktieägarinformation

Investoraktien i korthet

Totalavkastningen är det mått som bäst speglar utvecklingen av en aktie i ett investmentbolag som Investor. Totalavkastning är kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

Investoraktien är noterad på Stockholmsbörsen. Du kan köpa och/eller sälja aktier via någon bank eller annan börsmäklare. De tar då betalt för denna tjänst i form av s.k courtage. 
 
Det nominella beloppet för varje enskild aktie uppgår till 6 kronor och 25 öre. Det finns A-aktier med en röst per aktie och B-aktier med en tiondels röst per aktie. Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier.

Tickerkoder

För att kunna följa Investoraktiens utveckling i diverse börssystem används följande kortnamn ("tickerkoder").

Tickerkoder för B-aktien

  • INVEb.ST (Reuters)
  • INVEB SS (Bloombergs)
  • W:ISBF (Datastream)

ISIN-koder

  • A-aktien: SE0000107401
  • B-aktien: SE0000107419

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare