Investors största ägare

Investors största ägare är Wallenbergstiftelserna. De tre största stiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg samt Stiftelsen Marcus och Amalia. Wallenbergstiftelsernas sammanlagda innehav uppgår till 23,4 procent av kapitalet och 50,2 procent av rösterna i Investor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är den enskilt största ägaren med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 30 september 2019 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 767 175 030 aktier. Totalt hade vi 239,021 (220,592) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2019 uppgick det utländska ägandet i Investor till 30,3 (32,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2019*:

Ägare

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

20,0

43,0

Alecta

6,3

3,0

AMF

4,6

8,3

SEB-Stiftelsen

2,3

4,9

Vanguard

2,2

1,1

First Eagle Investment Management, LLC

2,1

2,7

SEB Fonder 

1,9

0,5

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

1,9

4,2

BlackRock 

1,9

0,5

Norges Bank 

1,7

0,4

     

* Huvuddelen av de aktier som ägs av utländska ägare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare