Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 30 juni 2020 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 767 175 030 aktier. Totalt hade vi 298 975 (245 738) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 juni 2020 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,9 (29,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/6 2020*:

Ägare

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

20,0

43,0

Alecta

5,0

3,1

AMF

4,2

8,5

Vanguard

2,3

1,2

SEB-stiftelsen

2,3

4,9

SEB Fonder 

2,2

0,6

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

1,9

4,1

BlackRock

1,9

0,5

Norges Bank

1,7

0,5

Swedbank Robur

1,6

0,7

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

588,40

-0,17 %

Aktieägare