Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 31 december 2020 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 767 175 030 aktier. Totalt hade vi 327 574 (245 738) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 december 2020 uppgick det utländska ägandet i Investor till 29,2 (29,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/12 2020*:

Ägare

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

20,00

42,95

Alecta

5,05

3,06

AMF

4,03

8,21

SEB-stiftelsen

2,29

4,92

SEB Fonder

2,21

0,58

Vanguard

2,11

1,09

BlackRock

1,99

0,48

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

1,93

4,15

Swedbank Robur

1,81

0,69

Norges Bank

1,78

0,54

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

714,70

0,00 %

Aktieägare