Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 31 mars 2020 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 767 175 030 aktier. Totalt hade vi 280 093 (246 257) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 mars 2020 uppgick det utländska ägandet i Investor till 31,2 (30,3) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2020*:

Ägare

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

20,0

43,0

Alecta

5,1

3,1

AMF

4,5

8,6

Vanguard

2,3

1,2

SEB-stiftelsen

2,3

4,9

SEB Fonder 

2,1

0,5

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

1,9

4,1

Norges Bank 1.7 0.5

Swedbank Robur

1,6

0,6

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 1.4 3.1

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Se dialogen här

Investor B

509,40

2,33 %

Aktieägare