Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas en utdelning om 14,00 (13,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Som föregående år föreslås utdelningen utbetalas i två delar, 10,00 kronor per aktie med avstämningsdag 7 maj 2020 och 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag 9 november 2020.

Den föreslagna utdelningen är baserad på Investors kommunicerade utdelningspolicy. Investors
utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målsättningen för Investor är även att betala en stadigt stigande utdelning.

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare