Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Utdelning 2018

Årsstämman beslutade om en utdelning om 13,00 (12,00) kronor per aktie, uppdelade på två utbetalningar, 9,00 kronor per aktie i maj 2019 och 4,00 kronor per aktie i november 2019. Detta  motsvarar maximalt 9 973 (9 206) Mkr, räknat på totalt antal registrerade aktier.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare