Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Föreslagen utdelning
Den 17 juni 2020 godkände årsstämman styrelsens förslag att till aktieägarna utdelas en utdelning om 9,00 (13,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2019 med avstämningsdag den 22 juni 2020. Beroende på hur det allmänna affärsklimatet utvecklas liksom på utdelningsbeslut i portföljföretagen, kommer styrelsen att utvärdera möjligheterna till en andra utdelning senare under året och i så fall kalla till en extrastämma.

Viktiga utdelningsdatum 2020
Aktien handlas utan rätt till utdelning: 18 juni 2020
Avstämningsdag: 22 juni 2020
Utbetalningsdag: 25 juni 2020

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Year-End Report - 21 januari 2021 klockan 15:00

Lyssna på webcasten här

Year End Report 2020

Läs rapporten här

Investor B

625,00

-0,35 %

Aktieägare