Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 30 juni 2022 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på
3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 30 juni 2022 ägde Investor totalt 5 854 875 egna aktier.

Totalt hade vi 516 676 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 juni 2022 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,9 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/6 2022*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 613 876 688 613 626 111 250 577 20,00% 42,95%
Alecta Pensionsförsäkring 125 858 240 22 624 000 10 3234 240 4,10% 2,31%
AMF Pension & Fonder 120 783 254 111 306 137 9 477 117 3,94% 7,86%
BlackRock 78 772 300 17 636 516 61 135 784 2,55% 1,55%
Vanguard 73 986 198 16 841 278 57 144 920 2,41% 1,58%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
SEB Fonder 65 598 825 1 431 177 64 167 648 2,14% 0,55%
Swedbank Robur Fonder 63 652 767 7 459 961 56 192 806 2,07% 0,92%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 286 288 59 240 803 45 485 1,93% 4,15%
Norges Bank 53 192 245 17 146 53 175 099 1,73% 0,37%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Vill du bygga världsledande företag?

Ansök till vårt internship här

Q2 Rapport Januari-juni 2022

Läs här

Investor B

161,10

1,02 %

Aktieägare