Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 30 september 2021 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på
3 068 700 120 aktier. Totalt hade vi 459 385 (328 057) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2021 uppgick det utländska ägandet i Investor till 29,4 (28,8) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2021*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenberg Stiftelse

613 876 687 613 626 111 250 577

20,00

42,95

AMF Pension & Fonder

134 189 185 121 650 902 12 538 283

4,37

8.60

Alecta Pensionsförsäkring

125 418 240 26 124 000 99 294 240

4,09

2,52

SEB- Stiftelsen

70 344 400

70 344 400

 

2,29

4,92

Vanguard

69 392 370 13 054 597 56 337 773

2,26

1,31

First Eagle Investment Management

64 505 320

17 168 224

4 733 710

2,10

1,53

SEB Fonder

62 507 544 1 318 740 61 188 715

2,04

0,52

BlackRock

61 832 369 1 013 899 60 818 470

2,01

0,50

Marianne & Marcus Wallenberg Stiftelse

59 286 289 59 240 803 45 486

1,93

4,15

Norges Bank 53 784 581 2 213 508 51 571 073

1,75

0,52

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

220,45

3,38 %

Aktieägare