Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 31 mars 2022 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på
3 068 700 120 aktier. Totalt hade vi 504 707 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 mars 2022 uppgick det utländska ägandet i Investor till 29,9 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2022*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 613 876 688 613 626 111 250 577 20,00% 42,95%
Alecta Pensionsförsäkring 125 197 240 22 624 000 102 573 240 4,08% 2,30%
AMF Pension & Fonder 122 420 716 111 856 137 10 564 579 3,99% 7,90%
BlackRock 78 119 769 15 856 023 62 263 746 2,55% 1,55%
Vanguard 72 269 031 15 991 719 56 277 312 2,36% 1,51%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
SEB Fonder 64 821 547 1 218 987 63 602 560 2,11% 0,53%
First Eagle Investment Management, LLC 64 505 320 17 168 224 47 337 096 2,10% 1,53%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 286 287 59 240 802 45 485 1,93% 4,15%
Swedbank Robur Fonder 58 660 012 6 926 346 51 733 666 1,91% 0,85%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

174,40

-1,16 %

Aktieägare