Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 31 december 2022 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 31 december 2022 ägde Investor totalt 5 654 344 egna aktier.

Totalt hade vi 530 348 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 december 2022 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,4 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/12 2022*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 613 876 688 613626111 250577 20,00% 42,94%
Alecta Tjänstepension 125 858 240 22 624 000 103 234 240 4,10% 2,31%
AMF Pension & Fonder 118 956 396 109 956 137 9 000 259 3,88% 7,76%
Vanguard 83 377 490 19 796 294 63 581 196 2,72% 1,83%
BlackRock 76 707 511 16 208 718 60 498 793 2,50% 1,56%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
Swedbank Robur Fonder 68 125 983 9 092 010 59 033 973 2,22% 1,05%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 286 288 59 240 802 45 486 1,93% 4,15%
Norges Bank 59 139 135 1 752 59 137 383 1,93% 0,41%
SEB Fonder 57 138 169 1 015 699 56 122 470 1,86% 0,46%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Q4 Rapport 2022

Mer information här

Investor B

206,30

-1,86 %

Aktieägare