Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,01 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 31 mars 2021 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 767 175 030 aktier. Totalt hade vi 361 285 (328 057) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 mars 2021 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,4 (29,2) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2021*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenberg Stiftelse

153 469 172

153 406 528

62 644

20,00

42,95

Alecta

35 632 060 6 725 000 28 907 060

4,64

2,69

AMF

34 616 635 31 184 547 3 432 088

4,51

8,83

SEB- Stiftelsen

17 586 100

0

17 586 100

2,29

4,92

SEB Fonder

16 781 823 397 252 16 384 571

2,18

0,57

BlackRock

15 327 709 238 150 15 089 559

2,00

0,49

Marianne & Marcus Wallenberg Stiftelse

14 821 572 14 810 201 11 371

1,93

4,15

Vanguard 14 364 907 2 258 069 12 106 838

1,87

0,97

Norges Bank

14 176 210 592 644 13 583 566

1,85

0,55

Swedbank Robur Fonder 14 044 385 1 181 071 12 863 314

1,83

0,69

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Investordialogen - ett samtal om året 2020 och vad som är fokus framåt

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

195,90

0,54 %

Aktieägare