Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.

Den 30 juni 2021 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på
3 068 700 120 aktier. Totalt hade vi 420 411 (328 057) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 juni 2021 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,1 (28,8) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/6 2021*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenberg Stiftelse

613 876 688 613 626 111 250 577

20,00

42,95

AMF Pension & Fonder

134 829 338 122 146 188 12 683 150

4.39

8.64

Alecta Pensionsförsäkring

130 668 240 26 160 000 104 508 240

4,26

2,56

SEB- Stiftelsen

70 344 400

70 344 400

 

2,29

4,92

Vanguard

67 460 883 12 004 212 55 456 671

2,20

1.23

First Eagle Investment Management

64 505 320 17 168 224 47 337 096

2,10

1,53

SEB Fonder

64 040 810 1 315 026 62 725 784

2,09

0,53

BlackRock

59 428 582 1 042 434 58 386 148

1,94

0,48

Marianne & Marcus Wallenberg Stiftelse

59 286 289 59 240 803 45 486

1,93

4,15

Norges Bank 52 483 584 2 158 896 50 324 688

1,71

0,50

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång

Läs om våra mål här

Investor B

193,64

0,49 %

Aktieägare