Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 31 mars 2023 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 31 mars 2023 ägde Investor totalt 5 589 237 egna aktier.

Totalt hade vi 541 415 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 mars 2023 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,3 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2023*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
Alecta Tjänstepension 120 989 240 22 624 000 98 365 240 3,94% 2,27%
AMF Pension & Fonder 118 133 097 109 239 832 8 893 265 3,85% 7,71%
Vanguard 83 669 424 19 744 573 63 924 851 2,73% 1,83%
BlackRock 76 426 804 15 930 755 60 496 049 2,49% 1,54%
Swedbank Robur Fonder 71 570 439 9 034 183 62 536 256 2,33% 1,07%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
Norges Bank 59 180 650 52 412 59 128 238 1,93% 0,42%
SEB Fonder 57 514 684 1 019 582 56 495 102 1,87% 0,47%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare