Presentationsarkiv 2002-2011

Läs presentationer från 2002-2011 nedan. Samtlig information tillhandahålles på engelska.

Se alla dokument

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

-1,27 %

Aktieägare