Beredskapslyftet - det andra snabbspåret i samarbete med Grand Hôtel, McDonald’s och Stockholms stad

2020-04-03 12:00

En bransch som drabbats hårt under coronakrisen är hotell- och restaurangbranschen. Därför expanderar nu Beredskapslyftet i samarbete med Grand Hôtel för att skapa en ny intensivutbildning som tillvaratar kompetens som finns inom hotell- och restaurangbranschen i syfte att avlasta den pressade omsorgen inom Stockholms stad.

Utbildningen startar den 7 april och pågår under tre dagar. De som erbjuds att gå pilotutbildningen är 25 anställda inom hotell- och restaurangbranschen från Grand Hôtel Stockholm och Courtyard by Marriott Hotel. I nästa omgång kommer också medarbetare från McDonald’s att erbjudas platser. De som gått utbildningen kommer sedan erbjudas arbete inom bland annat Stockholms stads omsorgsverksamhet. Efter pilotomgången är det meningen att antalet snabbt ska öka till hundratals medarbetare från hotell- och restaurangbranschen.

- På Grand Hôtel har vi nu möjlighet att iordningställa ett av våra stora konferensrum till en utbildningsplats. Vi kommer varva en digital utbildningsplattform med praktiska moment. Jag är övertygad om att våra kompetenta medarbetare kommer kunna göra en insats för stockholmarna under den här svåra tiden för vården, säger Pia Djupmark, vd på Grand Hôtel Stockholm.

- Stockholms stad är mitt i en omställning av våra vård- och omsorgsverksamheter med ökat personalbehov som följd. Att vi nu via Beredskapslyftet kan tillgodose delar av det behovet genom att tillvarata kompetensen bland hotell- och restaurangpersonal utan arbete för tillfället känns både tillfredsställande och viktigt, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

- I en utmanande tid så är det här en bra möjlighet för de medarbetare som har påverkats av den rådande situationen. Vi lever och verkar i Stockholm och har en enorm resurs i våra duktiga medarbetare, för oss är det viktigt att vara med och stötta det här initiativet, säger Erik Hellman driftschef för nio McDonald’s-restauranger i Stockholm.

För introduktionsutbildningen står Christina Sundman tillsammans med Christina Riddebäck, båda  sjuksköterskor med lång erfarenhet av utbildning, pedagogik och omvårdnad.
-Det vi kommer ge är en grundläggande introduktion i omsorg i en krissituation under tre dagar. Vi går igenom bemötande, sekretess, hygienrutiner, förstahjälpen men också vård i livets slut och etiska frågor. Vi varvar teori och praktik men med tanke på smittrisk kommer alla praktiska övningar ske på avstånd, säger Christina Sundman.  

Finansiering till introduktionsutbildningen kommer från Patricia Industries, en del av Investor. 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Inför Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Publiceras 17 juni

Investor B

501,00

0,00 %

Aktieägare