Investor är ett av Sveriges mest jämställda bolag enligt Allbrights Gröna lista

2022-11-21 08:00

Investor har ännu en gång placerats på Allbrights gröna börslisa för jämn könsfördelning 2022

Gröna bolag avser de bolag som uppnår jämn könsfördelning (40/60) 

Läs hela rapporten här 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Utdelning

Lär mer om andra utbetalningen här

Q3 Rapport 2022

Läs här

Investor B

193,20

-0,37 %

Aktieägare