Investor är rankad som ett av Sveriges mest jämställda börsbolag

2019-10-07 10:00

Investor har en jämn könsfördelning i koncernledningen och har placerats på Allbrights gröna börslista.

Allbright rankar varje år börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgruppen. De jämställda bolagen listas på Allbrights gröna börslista, de mediokra bolagen placeras på den gula börslistan och de mansdominerade bolagen hamnar på den röda börslistan. Läs mer i Allbrights rapport: http://allbright.se/allbrightrapporten

Investor fokuserar på att erbjuda en öppen och inkluderande arbetsmiljö där etiskt agerande och respekt för varje individ är avgörande. Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi tror att mångfald och inkludering, där vi tar vara på hela den tillgängliga talangbasen, bygger starka och mer dynamiska team. Vår organisation är väl diversifierad när det gäller ålder, kön och expertis.Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

572,80

1,20 %

Aktieägare