Investor över genomsnittet i CDP ranking

2021-12-09 12:00

Resultaten i CDP, världens största företagsundersökning om klimatförändringar, har publicerats.

År 2021 lämnade över 13 000 företag in data om sin miljöpåverkan, risker och möjligheter till CDP för oberoende bedömning mot dess poängmetod. CDP bedömer företag med avseende på helheten i deras offentliggörande, deras medvetenhet och hantering av miljörisker och deras demonstration av bästa praxis förknippade med miljöledarskap, såsom att sätta ambitiösa och meningsfulla mål. Företag får poäng från A till D- för att hur de avslöjar hur de tacklar klimatförändringarna.

Investor fick ett B som är klart över det globala och europeiska genomsnittet.

- Näringslivet har en viktig roll i att mildra klimatförändringarna. Som en stor och engagerad ägare är vi glada över att våra insatser fortsätter att uppmärksammas och vi är starkt engagerade i att fortsätta vårt arbete, säger Investors chef för Kommunikation & Hållbarhet, Viveka Hirdman-Ryrberg.

Listan över företag som nått CDPs A-lista är tillgänglig här, tillsammans med alla andra publika företagspoäng.

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare