Investor tilldelas juryns hederspris under årets börsbolag 2019

2020-09-04 12:00

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30. Efter en noga överläggning utifrån transparens, väsentlighet och enhetlighet i bolagens finansiella och icke-finansiella informationsgivning har juryn utsett Investor AB som vinnare av Juryns hederspris.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

” I sin årsredovisning utgår Investor från ägarperspektivet och beskriver strategi för värdeskapande, val av innehav, samt synen på ägande och styrning på ett genomgående tydligt och enkelt sätt. Utifrån strategin har Investor satt upp mål av både finansiell och icke-finansiell natur och presenterar aktuella och historiska utfall tillsammans med andra för användaren relevanta nyckeltal. Delårsrapporterna publiceras snabbt och effektivt vilket tillsammans med den användarvänliga och informationsrika hemsidan ger en aktuell bild av såväl koncernens som de individuella innehavens utveckling.

Tillsammans ger de tre kanalerna en god överblick över bolagets värdeskapande, såväl historiskt som mål och strategier inför framtiden. Oavsett om mottagaren är finansiella institutioner eller privata investerare, besvarar kommunikationen frågan om varför man ska investera i bolaget.”

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare