Johan Torgeby och Kristina Willgård väljs in i Mölnlyckes styrelse

2021-03-17 12:00

Under en extrastämma den 16 mars 2021, valdes Johan Torgeby och Kristina Willgård som nya medlemmar i Mölnlyckes styrelse.

Johan Torgeby är VD och koncernchef för SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), en roll som
han haft sedan 2017. Med en karriär som sträcker sig över 20 år, har Torgeby en omfattande
erfarenhet från banksektorn.

Kristina Willgård är VD och koncernchef för AddLife AB, ett svensknoterat medicinteknikbolag
som specialiserat sig på att äga och förvärva marknadsledande nischade bolag inom Life
Sciences. Willgård har betydande erfarenhet från styrelseuppdrag från bland annat Addnode
Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.

"Johan Torgeby och Kristina Willgård bidrar med värdefull erfarenhet från flera relevanta
sektorer. De utgör båda ett utomordentligt tillskott till styrelsen och deras erfarenhet från ledande
positioner i nordiska bolag kommer att bidra till att utveckla Mölnlyckes verksamhet i en viktig
period i bolagets utveckling. Jag vill även tacka John Hepburn och Clare Hollingsworth för deras
betydande bidrag till styrelsearbetet under årens lopp’" säger Mölnlyckes styrelseordförande
Gunnar Brock.

Läs hela pressmeddelandet här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

714,70

0,00 %

Aktieägare