Patricia Industries kommenterar dotterbolaget Aleris avyttring av Aleris Omsorg

2018-08-16 07:01

Aleris har idag kommunicerat att omsorgsverksamheten Aleris Omsorg avyttras till Ambea. Avyttringen gäller drygt 300 verksamheter med närmare 6000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård- och omsorgsföretag och är ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB. Aleris blir efter avyttringen ett renodlat sjukvårdföretag.

Patricia Industries har stått bakom den strategiska översyn som Aleris ledning och styrelse har gjort av verksamheten under det senaste året. Den har inneburit att Aleris omsorgs- och sjukvårdsverksamhet nu drivs i två separata segment – Aleris Omsorg och Aleris Sjukvård.

Som ägare utvärderar vi alltid hur de enskilda bolagen kan utvecklas på bästa sätt. Aleris Omsorg som uppvisar hög kvalitet och brukarnöjdhet kan nu fortsätta att utvecklas hos Ambea. Samtidigt skapar avyttringen förutsättningar för fortsatt specialisering och fokusering av den kvarvarande sjukvårdsverksamheten. Aleris finansiella ställning stärks också genom att nettoskulden kan minskas avsevärt med cirka 2.650 Mkr. För Aleris Care uppgick rapporterad EBITDA och EBITA till 163 Mkr respektive 127 Mkr för 12-månadersperioden till och med 30 september 2018.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

484,20

0,75 %

Aktieägare