Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Webcast Halvårsrapport

Till webcast

Investor B

460,90

1,12 %

Aktieägare