Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 10,8 (10,8) år per den 31 december 2021, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Permobil, BraunAbility, Vectura, Sarnova, Piab, Advanced Instruments och Atlas Antibodies.

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Utdelning

Lär mer om andra utbetalningen här

Q3 Rapport 2022

Läs här

Investor B

193,20

-0,37 %

Aktieägare