Låneprogram och facilitet

Investors lånefinansiering sker primärt genom korta och långa låneprogram på den svenska och europeiska kapitalmarknaden.

Investor har ett europeiskt Medium Term Note Program (EMTN), vilket är ett obekräftat låneprogram avsett för långfristig finansiering. Det har ett rambelopp på 5 Mdr Euro. För kortfristig finansiering har Investor ett obekräftat svenskt och ett obekräftat europeiskt Commercial Paper Program (CP/ECP) med rambelopp på 10 Mdr kronor respektive 1,5 Mdr USD. Investor har också en bekräftad syndikerad banklånefacilitet på 10 Mdr kronor som löper till januari 2022 med option att förlänga ett år plus ett år. Denna facilitet kan användas för finansiering och som likviditetsreserv. Denna facilitet var vid årets utgång outnyttjad. En bekräftad kredit innebär, till skillnad från ett obekräftat låneprogram, ett formaliserat  åtagande. Det förekommer inga "financial covenants" i något av Investor ABs lånekontrakt, dvs de upptagna lånen är inte beroende av att Investor uppfyller särskilda krav beträffande finansiella nyckeltal.


Uppställningen nedan visar de utestående låneprogram och banklånefaciliteter som Investor har för närvarande. Dokumentation till nedanstående program kan laddas ner nedan.

Kortfristig finansiering - Kommersiella papper (CP)

Program Arrangör Handlare Emmitent och betalningsagent
1,5 BUSD ECP Program UBS Deutsche Bank, Goldman Sachs, SEB and UBS Citibank N.A.

 

Program Arrangör Handlare Emmitent och betalningsagent
10 Mdr kronors Svenskt CP Program SEB Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank SEB

 

Långfristig finansiering - European Medium Term Note (EMTN) Program

Program Arrangör Handlare Emmitent och betalningsagent
5 Mdr EUR EMTN Program JP Morgan Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 
JP Morgan, Morgan Stanley, UBS and SEB
Citibank N.A.

 

Back-up facilitet

Facility Purpose Rinal maturity Arrangers Co-Arrangers
10 Mdr kronors multi-currency revolving credit facility Likviditets-reserv Januari 2022, optional extension +1 år, +1 år Citigroup, HSBC och SEB Barclays, BNP,  DnB Nor, Danske bank, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea,  Handelsbanken, Swedbank, RBS

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare