Affärsmodell

Vad vi gör

Vi är en engagerad långsiktig ägare och stödjer aktivt våra företag i deras arbete att uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Genom betydande ägande och styrelsearbete driver vi de initiativ som vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt företag. Detta skapar värde för våra aktieägare och samhället i stort.

Hur vi arbetar

Starkt industriellt nätverk

Investor bildades av familjen Wallenberg 1916 och är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi använder vårt omfattande professionella nätverk till att identifiera och tillvarata attraktiva affärsmöjligheter.

God finansiell flexibilitet

Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att stödja våra företag på lång sikt, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning.

Kompetenta och talangfulla medarbetare

Vi fokuserar på den långsiktiga utvecklingen av våra medarbetare och erbjuder möjligheter att bygga och utveckla kompetens. En stark företagskultur som är öppen och anpassar sig till förändringar i omvärlden är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Best-in-class styrelser

Vi är oftast den största ägaren i våra företag och utövar vårt inflytande genom våra representanter i styrelserna. Vi använder vårt nätverk för att hitta de bästa styrelsekandidaterna till våra företag och arbetar alltid med de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter.

Värdeskapandeplaner

Våra business team, bestående av våra styrelserepresentanter, investeringsansvariga och analytiker, utvecklar företagsspecifika värdeskapandeplaner med fokus på strategiska värdedrivare för de kommande tre till fem åren. Planerna fokuserar vanligtvis på:

  • operationell effektivitet,
  • lönsam tillväxt,
  • företagets allmänna hälsa,
  • industriell struktur,
  • innovation,
  • kompetensutveckling,
  • hållbarhet, och
  • kapitalstruktur.

Vi för en nära och kontinuerlig dialog kring våra värdeskapandeplaner med företagens styrelser och vd:ar.

Skapat värde 2018

4% Totalavkastning

9,2 Mdr kronor utbetald utdelning

varav cirka

2,1 Mdr kronor till våra huvudägare, Wallenbergstiftelserna, vars syfte är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare