Affärsområden

Brandon Jacoby 4Akdjplghl4 Unsplash

Våra investeringar består av Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT. Genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation arbetar vi på samma sätt med alla innehav. Våra business teams utvecklar värdeskapande planer, benchmarkar våra innehav och bistår dem i att behålla eller uppnå status som best-in-class i sina respektive branscher.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kommentar till Dagens Industris ledare den 25 oktober

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

200,85

-0,02 %

Aktieägare