Våra affärsområden

Genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation arbetar vi på samma sätt med alla innehav. Våra business teams utvecklar värdeskapande planer, benchmarkar våra innehav och bistår dem i att behålla eller uppnå status som best-in-class i sina respektive branscher.

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda företag när vi anser att värderingen är attraktiv. Vi är även redo att delta i nyemissioner givet att de är värdeskapande. Även om vi inte aktivt söker efter nya noterade investeringar utesluter vi inte sådana om attraktiva möjligheter skulle uppstå.

Fokus framöver
Våra företag är väl positionerade för att tillvarata möjligheter relaterade till accelererande långsiktiga trender som digitalisering, automatisering, elektrifiering och hållbarhet. Samtidigt ställer dessa trender nya krav på företagens affärsmodeller, varför talang- och kompetensutveckling är avgörande.

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att investera genom våra helägda dotterföretag, till exempel genom att finansiera organiska tillväxtinitiativ eller tilläggsförvärv. Den främsta prioriteringen är att ytterligare utveckla de befintliga företagen, men vi söker även nya dotterföretag som erbjuder attraktiva möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt i både Norden och Nordamerika.

Fokus framöver
Vi fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt i de befintliga företagen och på att investera i nya dotterföretag i Norden och Nordamerika.

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation med nära tre decennier av stabil avkastning inom flera
geografiska områden, branscher och strategier. EQT förvaltar och är rådgivare till ett flertal specialiserade fonder och andra plattformar som investerar världen över med målet att generera attraktiv avkastning och framtidssäkra företag. Som en av grundarna till EQT 1994 har Investor investerat i de flesta av dess fonder sedan starten.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

206,05

0,68 %

Aktieägare