Noterade Bolag

Vi är betydande minoritetsägare i våra noterade bolag och är vanligtvis den största aktieägaren. Detta ger oss en stark bas för engagerat ägande, där hållbart värdeskapande är vägledande.

Våra företag inom Noterade Bolag

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda företag när vi anser att värderingen är attraktiv. Vi är även redo att delta i nyemissioner givet att de är värdeskapande. Även om vi inte aktivt söker efter nya noterade investeringar utesluter vi inte sådana om attraktiva möjligheter skulle uppstå.

Fokus framöver
Våra företag är väl positionerade för att tillvarata möjligheter relaterade till accelererande långsiktiga trender som digitalisering, automatisering, elektrifiering och hållbarhet. Samtidigt ställer dessa trender nya krav på företagens affärsmodeller, varför talang- och kompetensutveckling är avgörande.

Lär mer om våra andra affärsområden

Patricia Industries  Investeringar i EQT

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

169,76

0,94 %

Aktieägare