Noterade Bolag

Noterade bolag består av våra noterade portföljbolag i vilka vi är en betydande minoritetsägare.

Vi äger betydande minoritetsandelar i våra noterade bolag och är vanligtvis den största ägaren. Det ger oss en stark bas för engagerat ägande och är en förutsättning för att kunna påverka styrelsesammansättning och viktiga strategiska beslut.

Vi leder vanligtvis valberedningarna och använder vårt nätverk för att hitta styrelsekandidater. Vi eftersträvar att ha två styrelserepresentanter, inklusive ordförandeposten i varje styrelse.

Portföljen
Våra noterade bolag är ABB, AstraZeneca, Atlas Cpco, Electrolux, Electrolux Professional, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä. De är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller. Generellt är de välpositionerade och vi arbetar kontinuerligt för att stödja dem att fortsätta vara eller bli best-in-class.

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att fortsätta att stärka vårt ägande i utvalda företag när vi anser att värderingen är attraktiv. Vi är även redo att delta i nyemissioner givet att de är värdeskapande. Även om vi inte aktivt söker efter nya noterade investeringar utesluter vi inte sådana om attraktiva möjligheter skulle uppstå.

Fokus framöver
Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att vidareutveckla våra företag med starkt fokus på möjligheter och utmaningar som drivs av digitalisering, hållbarhet och kompetensutveckling.

Läs mer om våra företag inom våra affärsområden

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om Årsstämman 2021

Mer information

Investordialogen - ett samtal om året 2020 och vad som är fokus framåt

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

729,80

0,41 %

Aktieägare