Patricia Industries

Patricia Industries huvudfokus är att investera i och utveckla helägda företag med långsiktig tillväxtpotential. Visionen är att vara ett bra hem för starka företag.

Läs mer om våra företag inom Patricia Industries

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att investera genom våra helägda dotterföretag, till exempel genom att finansiera organiska tillväxtinitiativ eller tilläggsförvärv. Den främsta prioriteringen är att ytterligare utveckla de befintliga företagen, men vi söker även nya dotterföretag som erbjuder attraktiva möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt i både Norden och Nordamerika.

Fokus framöver
Vi fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt i de befintliga företagen och på att investera i nya dotterföretag i Norden och Nordamerika.

Läs mer om våra andra affärsomården 

Noterade Bolag   Investeringar i EQT 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

169,76

0,94 %

Aktieägare