Patricia Industries

Patricia Industries består av våra helägda dotterföretag, partnerägda företag och finansiella investeringar.

Patricia Industries huvudfokus är att investera i och utveckla helägda företag i Norden och Nordamerika. Målsättningen är att ha en ägarandel över 90 procent, med företagens ledning och styrelse som delägare för att säkerställa samsyn.

Med fullt ansvar för vårt ägande arbetar Patricia Industries från kontor i Stockholm, New York och Palo Alto, med ett eget investeringsmandat och en särskilt utsedd styrelse.

Styrelserna för Patricia Industries företag består vanligtvis av oberoende styrelseledamöter från vårt nätverk och investeringsansvariga från Patricia Industries. De leds av en oberoende, icke-operativ ordförande.

Portföljen
Våra helägda dotterföretag är BraunAbility, Grand Group, Laborie, Mölnlycke, Permobil, Piab, Sarnova och Vectura. Tre Skandinavien grundades tillsammans med CK Hutchison Holdings år 2000 och har varit partnerägt sedan dess. Dessa företag har generellt starka marknadspositioner och företagskulturer i branscher med långsiktig tillväxtpotential.

Portföljen inkluderar även finansiella investeringar inom vilka investeringshorisonten ännu ej fastställts.

Kapitalallokering
Vi fokuserar på att investera genom våra helägda dotterföretag, till exempel genom att finansiera organiska tillväxtinitiativ eller tilläggsförvärv. Den främsta prioriteringen är att ytterligare utveckla de befintliga företagen, men vi söker även nya dotterföretag som erbjuder attraktiva möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt i både Norden och Nordamerika.

Fokus framöver
Vi fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt i de befintliga företagen och på att investera i nya dotterföretag i Norden och Nordamerika.

Läs mer om våra företag inom våra affärsområden

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

713,40

-0,18 %

Aktieägare