Årsstämma 2020

Investor senarelägger årsstämman

I rådande läge med hög osäkerhet och en rad förändringar på kort tid till följd av den snabba spridningen av covid-19, har Investors styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Detta för att ha mer tid att utvärdera situationen och om den påverkar styrelsens förslag till stämman, såsom till exempel förslaget till utdelning.

Investor återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020 på City Conference Center i Stockholm.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare