Årsstämma 2021

Investor AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 5 maj 2021.

Investor värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19.

Ärenden och frågor vid stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Investor. Förslag ska ha inkommit till Investor senast den 17 mars 2021.

Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm
investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2021.

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm
valberedning@investorab.com

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: investorAGM@investorab.com

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Year-End Report - 21 januari 2021 klockan 15:00

Lyssna på webcasten här

Year End Report 2020

Läs rapporten här

Investor B

627,20

0,51 %

Aktieägare