Investordialog

Investordialogen och en live telefonkonferens kommer finnas tillgänglig här den 3 maj

En förinspelad frågestund med styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktör Johan Forssell, där de diskuterar det gångna året samt svarar på ett antal inkomna frågor, kommer att finnas tillgänglig här, den 3 maj. Därtill kommer styrelseordförande och verkställande direktör även finnas tillgängliga för att svara på frågor vid en direktsänd telefonkonferens den 3 maj.   

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

713,40

-0,18 %

Aktieägare