Utskott 2013

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 15 april 2013 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskott

  • Jacob Wallenberg (ordförande)
  • O. Griffith Sexton
  • Lena Treschow Torell

Revisionsutskott

  • Sune Carlsson (ordförande)
  • Jacob Wallenberg
  • Peter Wallenberg Jr

Finans- och riskutskott

  • Grace Reksten Skaugen (ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Jacob Wallenberg

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare