Utskott 2014

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 6 maj 2014 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskottet 

  • Jacob Wallenberg (ordförande)
  • O. Griffith Sexton
  • Lena Treschow Torell

 Revisionsutskott

  • Sune Carlsson (ordförande)
  • Grace Reksten Skaugen
  • Jacob Wallenberg
  • Peter Wallenberg Jr

 Finans- och Riskutskottet 

  • Grace Reksten Skaugen (ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Jacob Wallenberg

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare