Utskott 2015

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 12 maj 2015 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskottet

  • Jacob Wallenberg (ordförande)
  • Lena Treschow Torell
  • Tom Johnstone, CBE

Revisions och Riskutskottet

  • Grace Reksten Skaugen (ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Magdalena Gerger
  • Jacob Wallenberg

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare