Utskott 2018

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 8 maj 2018 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskottet

  • Jacob Wallenberg (Ordförande)
  • Tom Johnstone
  • Lena Treschow Torell

Revisions- och riskutskottet

  • Grace Reksten Skaugen (Ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Magdalena Gerger
  • Jacob Wallenberg

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

-1,27 %

Aktieägare