Valberedning

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Se alla dokument

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

E-post:
valberedning@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

-1,27 %

Aktieägare