Karriär

Våra medarbetare är centrala för vår verksamhet. Det är endast med deras engagemang och kompetens som vi kan skapa långsiktigt värde.

 

Att arbeta på Investor innebär stora möjligheter att påverka. På Investor är varje medarbetare en del av ett mindre team inom ett specifikt område, vilket leder till ett starkt engagemang och ansvar.

Varje innehav har ett dedikerat business team. Varje business team består av våra styrelserepresentanter, investeringsansvariga och analytiker. Våra business team analyserar de olika branscherna och jämför portföljbolagens utveckling mot konkurrenternas. Baserat på vår analys, utvecklar och modifierar vi löpande värdeskapandeplaner för varje enskilt företag. Dessa planer identifierar strategiska områden som vi bedömer att företagen bör fokusera på för att maximera det långsiktiga värdet.

Eftersom vi är en liten organisation är varje individ verkligen viktig för värdeskapandet, vilket innebär att vi har höga förväntningar på alla våra medarbetare. 

Vi är övertygade om att talangfulla medarbetare med olika tankesätt och kunskaper gör verklig skillnad. För att verkligen uppskatta sitt arbete anser vi att några egenskaper är ännu viktigare, till exempel passion, ett öppet sinne och god samarbetsförmåga, tillsammans med ett intresse för strategiska och finansiella frågor.

Vi strävar efter att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där våra medarbetare känner att de utifrån våra värderingar kan bidra och utvecklas.

Investor tillämpar flexibel arbetstid och vår filosofi är att du ges en hög grad av frihet när du avgör vad som bäst passar företagets behov. Samtidigt tror vi starkt att magi uppstår när vi interagerar och träffar våra kollegor.

Att skapa en balans mellan arbete och privatliv är prioriterat på Investor. Alla anställda ska kunna kombinera sitt arbete med det ansvar som föräldraskapet medför. Vi jobbar aktivt med att anställda inte missgynnas på grund av sitt föräldraskap i något avseende. Vi har också personalförmåner, som är utvalda för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv i linje med vår kultur.

Investors medarbetarhandbok ger vägledning och tydlighet när det gäller företagspolicy inom nyckelområden kopplade till anställningen hos Investor. Handboken är upprättad av Investor HR avdelning och godkänd av Investors ledningsgrupp.

Hos oss har du möjlighet att påverka antingen inom en av våra två investeringsorganisationer eller som specialist inom våra företagsfunktioner.

Vi erbjuder praktik varje vår och höst och öppnar vanligtvis våra ansökningsprocesser i september och februari.

Vi vill ha en nära dialog med studenter genom presentationer vid utvalda universitet. Vi bjuder in studenter att komma och träffa oss på Investor för att interagera och dela vår personliga syn på vad vi gör och hur vi gör det. Vi deltar också på studentmässor vid utvalda universitet.

Besök vår rekryteringssida för att lära dig mer. 

Medarbetarna i Centrum

Gettyimages 946287188 V.3

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

206,05

0,68 %

Aktieägare