Vi tror på en stark och öppen företagskultur som utvecklas i takt med förändringar i omvärlden

Våra värderingar

Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare.

Skapa värde 

Vi strävar efter att skapa värde i allt vi gör, och generera avkastning för våra aktieägare och gynna människor och samhället i stort. Detta är vägledande för våra prioriteringar, beslut och handlingar.

Vi agerar alltid utifrån våra företags bästa
Vi bidrar alla med att skapa värde
Vi skapar finansiellt och icke-finansiellt värde

Omtanke om individer 

Att bygga starka och hållbara företag kräver talangfulla och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö som bygger på samarbete, respekt och transparens är en viktig del av vår kultur.

Vi bemöter varandra med respekt
Vi uppmuntrar till samarbete
Vi omfamnar mångfald och inkludering
Vi utvecklas och hjälper andra att växa

Utmana och förbättra 

Vi är övertygade om att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det är avgörande för oss som engagerad ägare men också i vårt dagliga arbete. Vi utmanar ständigt oss själva och våra företag att vara innovativa och arbeta smartare.

Vi ställer höga krav
Vi vågar ifrågasätta
Vi utmanar gamla strukturer och arbetssätt

Bidra med hjärta och tanke

Vår framgång drivs av våra medarbetares talang, expertis och passion. Alla förväntas bidra och skapa positiv påverkan.

Vi skapar en öppen, kunskapsintensiv och transparent kultur
Vi delar med oss av våra åsikter och kunskaper
Vi bidrar med energi och passion i allt vi gör
Vi bygger aktivt relationer och nätverk

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare