Våra värderingar

Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare.

Vi tror på en stark och öppen företagskultur som utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

Investor1934
Investor1934

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

197,10

-0,42 %

Aktieägare