Våra värderingar

Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare.

Vi tror på en stark och öppen företagskultur som utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

Investor1934
Investor1934

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Utdelning

Lär mer om andra utbetalningen här

Q3 Rapport 2022

Läs här

Investor B

194,34

0,59 %

Aktieägare