Omtanke om individer

Att bygga starka och hållbara företag kräver talangfulla och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö som bygger på samarbete, respekt och transparens är en viktig del av vår kultur.

Vi bemöter varandra med respekt
Vi uppmuntrar till samarbete
Vi omfamnar mångfald och inkludering
Vi utvecklas och hjälper andra att växa

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare