Skapat värde under 2020

19% Totalavkastning

Läs mer om våra mål och utfall 

6,9 Mdr kronor utbetald utdelning

varav cirka

1,6 Mdr kronor till vår huvudägare, Wallenbergstiftelserna, som är den största privata finansiären av vetenskaplig forskning i Sverige 

Läs mer om vår utdelning och utdelningspolicy

Investor AB

80 eNPS

vår medarbetarundersökning visade hög medarbetarnöjdhet (skala –100 till 100)

–15%

minskning av CO2e utsläpp jämfört med 2019

Våra företag

-23%

minskning av CO2e utsläpp från våra företag jämfört med 2019

122 mdr kronor

FoU-satsningar i våra företag

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Helårsrapport, Fredag 21 Januari, 13.00 CET

Titta här

Investor B

198,38

-0,93 %

Aktieägare