Skapat värde under 2018

4% Totalavkastning

9,2 Mdr kronor utbetald utdelning

varav cirka

2,1 Mdr kronor till våra huvudägare, Wallenbergstiftelserna, vars syfte är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

484,20

0,75 %

Aktieägare