Att arbeta på Investor

Vi är övertygade om att människor med olika bakgrund och perspektiv tillsammans bidrar till att skapa långsiktigt framgångsrika företag. Vår ambition är att Investor ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare kan utvecklas och växa.

Våra medarbetare och styrelserepresentanter är centrala för vår verksamhet. Det är endast med deras engagemang och kompetens som vi kan skapa långsiktigt värde. Vi strävar efter att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där våra medarbetare känner att de utifrån våra värderingar kan bidra och utvecklas.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Se dialogen här

Investor B

502,40

1,93 %

Aktieägare