Människorna i centrum

Vi är övertygade om att talangfulla medarbetare med olika tankesätt och kunskaper gör verklig skillnad. Investors kompetenta medarbetare och styrelserepresentanter är centrala för vår verksamhet. Vi vill skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare känner att de har en positiv påverkan.

Vår kultur styr vårt agerande

Vi drivs av vårt syfte och känner stolthet över vår långa historia. Genom åren har den bidragit till att skapa en kultur som underbygger vikten av att vara nyfiken, öppen för nya idéer och samarbeten.

Våra värderingar guidar oss i vårt dagliga arbete; Omtanke om individer, Bidra med hjärta och tanke, Utmana och förbättra och Skapa värde. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi kontinuerligt vår företagskultur. En stark och sund företagskultur är avgörande för att framgångsrikt nå vår vision och våra mål.

Att växa och utvecklas

Vi tror på att stötta alla medarbetare så att de kan nå sin fulla potential och känna att de utvecklas i rätt riktning. Att arbeta på Investor innebär stora möjligheter att påverka. På Investor är varje medarbetare
en del av ett mindre team inom ett specifikt område, vilket leder till ett starkt engagemang och ansvar.

Under året lanserade vi "Impact och Development" som är ett ramverk för att kontinuerligt diskutera mål, prioriteringar, värderingar, utveckling och återkoppling. Varje medarbetare har en egen utvecklingsplan, som "ägs" och drivs av medarbetaren, medan Investor tillhandahåller strukturerad support och vägledning.

Den huvudsakliga kompetensutvecklingen äger rum i det dagliga arbetet. Vi erbjuder olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas och växa, inklusive interna och externa utbildningar men också arbetsrotationer inom portföljbolagen. Vi genomför regelbundet aktiviteter för att främja en lärande organisation och underlätta samarbeten och kunskapsdelning.

Medarbetare i siffror per 2019

 

89

antal medarbetare

45 år

genomsnittlig ålder

48%

Andel kvinnor i organisationen

50%

Andel män och kvinnor i utökade ledningsgruppen

44%

Andel kvinnor i Investors styrelse

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

572,80

1,20 %

Aktieägare